Blog > Komentarze do wpisu
REFORMACJA W DANII

W Danii luteranizm popierał król Chrystian II zwany Okrutnym .Usiłował przywrócić władzę Danii nad Szwecją za pomocą terroru (rzeź Sztokholmu), co jednak mu się nie udało. Prowadzona przez niego polityka centralizacyjna doprowadziła do jego obalenia. W trakcie próby odzyskania władzy został schwytany przez przeciwników i zmarł w niewoli.

Tron po mim obiją Fryderyka I. Ten, choć zwolennik reformacji, postępował początkowo ostrożnie. Jednakże w r. 1526 przyjął otwarcie ewangelicyzm i powołał do Kopenhagi na swego kapelana Jana Tausena, najgorliwszego z duńskich uczniów Lutra. Odtąd krzewi się reformacja w Danii wśród nieustannych sporów ze zwolennikami dawnego systemu kościelnego, którzy po śmierci Fryderyka w r. 1533 odmawiają jego synowi, Chrystynowi, praw do korony. Wybucha 3-letnia wojna domowa. W r. 1536 zwycięża Chrystyn III i rozprawia się ostro z przeciwnikami. Koronę kładzie mu na głowę uroczyście wysłannik Lutra Bugenhagen.

W październiku 1536 na sejmie Chrystian III ogłosił luteranizm religią państwową Danii, usunął dotychczasowych biskupów ze stanowisk i zajął dobra ziemskie Kościoła. Nowy porządek kościelny utrwalał wyżej wspomniany Bugenhagen, zajęło mu to pięć lat. Za wkład w krzewienie protestantyzmu Marcin Luter nazywał go Doctor Pomeranus. Wzorem króla szwedzkiego Gustawa I większość pozyskanych w ten sposób gruntów zatrzymał w rękach Korony, pozostałe nadał wiernej sobie szlachcie. Król stał się największym posiadaczem ziemskim w kraju, co służyło wzmocnieniu jego władzy. W 1537 roku król wprowadził Ordynację Kościelną, formując tym samym duński Kościół narodowy, podporządkowany Koronie. Rozwiązywał też zakony, biskupów zastępował protestanckimi nadintendentami, czyli królewskimi namiestnikami.

Wymuszona zmiana wyznania nie znalazła jednak powszechnego poparcia. W listopadzie 1536 roku Chrystian musiał siłą (z pomocą niemieckich najemników)
zmusić opornych wobec reformacji członków Rigsraad (rady królewskiej) do posłuszeństwa. Trzech katolickich biskupów zasiadających w radzie aresztowano i usunięto z jej składu. W całym państwie stosowano represje wobec nieustępliwych hierarchów W 1542 zmarł w więzieniu Mogens Lauritssøn, biskup Hamar. W 1550 roku wydano duńskie tłumaczenie Biblii, które stosowano także w Norwegii i na Islandii.

Opozycja w tych dwóch ostatnich krajach była szczególnie silna, gdyż tam ucisk wyznaniowy towarzyszył ograniczaniu swobód i podporządkowywaniu krajów Duńczykom. Na Islandii biskup Hólar, Jón Arason zorganizował bunt, jednak został pokonany w 1550 roku pod Sauðafell i stracony.

Pomimo wprowadzonego w 1527r wolności religijnej, reskrypt królewski z 1624 wprowadzał karę śmierci dla księży katolickich, którzy nadal będą pełnić swe obowiązki.

 

ODRODZENIE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO.

Rozpoczęło się w 1869 wraz z utworzeniem prefektury apostolskiej. Jej prewektem został Hermann Grüder. Przewodził wspólnotą parafialnym na terenie Danii w: Kopenhadze (zał. ok. 1640) i Fredericii (1674). Zorganizował nowe parafie w: Odense i Randers (1867), Horsens (1872), Aarhus (1873), Kolding (1882) i Svendborg (1883). Sprowadził do Danii zakon jezuitów, którym ufundował kolegium im. św. Andrzeja w stolicy kraju (1873). Wszystkie te działania sprawiły, że liczba katolików w Danii wzrosła z tysiąca do trzech tysięcy.

Jego nastepcą został Johannes Von Euch. Po przekształceniu prefektury w wikariat apostolski 15 marca 1892 r. został jego pierwszym wikariuszem. Jednocześnie papież Leon XIII nominował go biskupem tytularnym Anastasiopolis. Za jego rządów dzięki konwersji wzrosła liczba katolików w Danii z 3 do ok. 25 tysięcy. 10 października 1922 r. papież Piusa XI wyznaczył Josefa Bremsa na wikariusza apostolskiego Danii wraz z tytułem biskupa Roskilde. Funkcję tą sprawował przez kolejne szesnaście lat aż do swojej rezygnacji w 1938 r. Zmarł w 1958 r. w Kopenhadze.

W 1938 r. papież Pius XI nominował Johannesa Theodor Suhra, O.S.B na biskupa tytularnego Balecium i wikariusza apostolskiego Danii. Konsekracja biskupia miała miejsce 15 stycznia 1939 r.Po przekształceniu Wikariatu Apostolskiego Danii w pełnoprawną diecezję w 1953 r. został jej pierwszym ordynariuszem. W 1964 r. zrezygnował z pełnienia tej funkcji i został mianowany przez papieża Pawła VI tytularnym biskupem Apisa Maius, przeprowadzając się do Rzymu, gdzie pracował w kurii. W 1976 r. przeszedł na emeryturę. Zmarł w 1997 r. Kolejnymi biskupami Kopenhagi byli: Hans Ludwig Martensen (1965-1995), a od 1995 Czesław Kozon.

Obecnie Katolicyzm w Danii jest trzecim co do wielkości, po Protestantach i Muzułmanach, wyznaniem. Na ponad 5 milionów mieszkańców tego kraju około 35 tysięcy to katolicy czyli 0,5%. Posługuje im 85 kapłanów w 50 parafiach oraz 234 siostry (dane z roku 2002). Wśród kapłanów 25% to Duńczycy, tyleż samo jest Polaków. Pozostali pochodzą m.in. z Holandii, USA, Niemiec, Wietnamu. Część księży jest już w podeszłym wieku i nie wszyscy zaangażowani są czynnie w duszpasterstwo. Natomiast wśród sióstr zakonnych większość to już emerytki.

piątek, 15 stycznia 2010, miqra

Polecane wpisy