Blog > Komentarze do wpisu
Reformacja w Finlandii

Reformacja w Finlandii została wprowadzona w 1523 przez króla szwedzkiego Gustawa I Wazę. Propagatorami nowych idei religijnych byli P. Sarkilax i M. Agricola. Podjęto ostre środki wcelu wyeliminowania prawosławi i katolicyzmu, którym od 1527 zakazano działalności.

W 1807 władzę nad Finlandia przejęła Rosja

Odradzanie katolicyzmu rozpoczęło się pod koniec XVIII w., gdy polskim dominikanom udało się otworzyć w Wyborgu niewielki kościół garnizonowy dla Polaków służących w armii carskiej. Odprawiali także Msze w niewielkiej drewnianej kaplicy w twierdzy Suomenlinna, znajdującej się na wyspie niedaleko Helsinek. W 1860 r. ks. Ignacy Gorbacki, katolicki kapelan wojskowy, doprowadził do wybudowania w Helsinkach kościoła garnizonowego (obecna katedra), który konsekrował biskup Jerzy Szembek, ordynariusz diecezji w Mohylewie, pod którego jurysdykcją znajdowała się Finlandia.

Odrodzenie fińskiego katolicyzmu nabrało tempa na pocz. XX w., po carskich ukazach tolerancyjnych. W 1980 r. rozpoczęli tu pracę księża sercanie (na których do dziś spoczywa główny ciężar duszpasterstwa) oraz polskie urszulanki szare bł. matki Urszuli Ledóchowskiej. W 1955 r. w Helsinkach utworzono diecezję. Od 1967 do 1997 r. kierował nią bp Paul Verschuren. Umocnieniem wiary fińskich katolików była pielgrzymka Papieża Jana Pawła II do Finlandii w 1989 r.

27 stycznia 2000 r. w Helsinkach sakrę biskupią przyjął pochodzący z Polski ks. doc. dr hab. Józef Wróbel SCJ, nowy zwierzchnik Kościoła

środa, 10 lutego 2010, miqra

Polecane wpisy